Sme projekčné architektonické štúdio v Košiciach.
Vykonávame odborné činnosti vo výstavbe podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.