Sme projekčné architektonické štúdio v Košiciach.

Vykonávame odborné činnosti vo výstavbe podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Sme autorizovaní pre výkon komplexnej architektonickej a projekčnej činnosti na Slovensku a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie. 

Všetky naše projekty spracovávame plne v 3D prostredí použitím moderných CAD a BIM technológií.